Opakovací lekce

1. Tvoření vět

Přiřaďte k podstatným jménům správná ukazovací zájmena זאת nebo זה a vytvořte věty. Například: .זאת בננה

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • ייו
 • אישה
 • מחשב
 • עיר
 • תפוז
 • עוגה
 • בית
 • מלון
 • מכתב
 • חלה
 • לימון
 • ילדה
 • דגל
 • ספר
 • מתנה
 • עולם
 

---

 

2. Tvoření vět

Pomocí zájmena אלה vytvořte větu s podstatnými jmény z první části cvičení, ale v množném čísle. Vyberte správný tvar množného čísla. Například: .אלה בננות

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 • . אלה
 

---

 

3. Písanka

Vytiskněte si tabulky. Přeříkejte nahlas časování sloves a doplňte chybějící tvary.

Jak na to? Písanku si stáhněte ve formátu PDF (tlačítko pro stažení je pod písankou) a vytiskněte.

4. Tvary zájmen

Doplňte do dialogů správné tvary zájmen.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • ?תמר, מה עושה
 • עושה תה‪.‬‬
 • ?יונתן ודויד, על מה מדברים
 • מדברים על החיים‪.‬‬
 • ‫רחל ולאה‪ ,‬גרות בירושלים ?‬
 • ‫כן‪ ,‬גרות פה‪.‬‬
 • ‫דויד לומד באוניברסיטה ?‬
 • ‫לא‪ ,‬לומד באולפן‪.‬‬
 • ‫שרה מורה או תלמידה ?‬
 • גם מורה וגם תלמידה‪.‬‬
 • ‫הילדים שותים יין ?‬
 • ‫לא‪ ,‬שותים רק מיץ‪.‬‬
 • ‫מה רינה ודינה עושות ?‬
 • ‫מה ‪ ‬עושות ? אני לא יודע‪.‬‬
 

---

 

5. Doplňování sloves

Doplňte do textu správná slovesa.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • ‫יוסי ורחל מפולין‪.‬‬
 • ‫עכשיו הם ‪ ‬בתל אביב‪.‬‬
 • ‫הם ‪ ‬לאולפן ו ‪ ‬שם עברית‪.‬‬
 • ‫הם ‪ ‬מכתבים למשפחה בפולנית וגם ‪ ‬ספרים בפולנית‪.‬‬
 • ‫הם ‪ ‬עם חברים באנגלית‪ ,‬בפולנית ואולי קצת בעברית‪.‬‬
 

---

 

6. Doplňování sloves

Doplňte do textu správná slovesa.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • ‫תמר ‫הרים‬.‬
 • ‫היא ‫הרבה בהרים‬.‬
 • ‫היא גם ‫עוגות מצוינות‬.‬
 • ‫עם חברים הם ‫שירים‬, ‫יין ומדברים‬.‬
 

---

 

7. Tvoření vět

Sestavte ze slov věty

Jak na to? Slova seřaďte přetažením myší. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • רינה
 • ובערבית
 • ספרים
 • קוראת
 • בעברית
 
 • אתם
 • הולכות
 • אתן
 • ולאן
 • ?
 • לאן
 • הולכים
 
 • האוניברסיטה
 • באולפן
 • לומד
 • דויד
 • של
 • העברית
 
 • ‫ורכל‬
 • ‫בערבית‬
 • ‫מיכל‬
 • ‫כותבות‬
 • ‫וקוראות‬
 
 • ובספרדית
 • ספרים
 • וקורא
 • רמי
 • מדבר
 • בערבית
 
 • עושה
 • אתה
 • ?
 • בשבת
 • מה
 
 • והולכים
 • באים
 • הם
 • מהבנק
 • לסופרמרקט
 

---

 

8. Předložky

Doplňte do textu správné předložky.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • ‫תלמידה רוסיה קוראת ספר ‫יפנית‬.‬‬
 • ‫סטודנט ‫ספרד מדבר‬ ‫חברה‬ ‫הספרים‬ ‫טולסטוי‬.‬
 • ‫תלמידות ‫צ'כיה קוראות מכתבים‬ ‫פרג‬.‬
 • ‫סטודנטים ‫ארצות הברית כותבים‬ ‫מחשב מכתבים‬ ‫משפחה‬.‬
 • ‫ודניאל הולך ‫שיעור‬.‬
 

---

 

9. Tázací výrazy

Doplňte do textu správné tázací výrazy. Otázka má být zaměřená na podtržené slovo či sousloví.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • דויד מישראל. ‫מישראל‬?‬
 • ‫הוא מירושלים. ‫הוא‬?‬
 • ‫הוא גר ליד הכנסת. ‫הוא גר‬?‬
 • ‫הוא עושה מדיטציה. ‫הוא עושה‬?‬
 • ‫הוא הולך למוזאון. ‫הוא הולך‬?‬
 • ‫השעה שתים אשרה. ‫השעה‬?‬
 

---