Jednotka 1

1. Rody

Přiřaďte k zájmenům správný rod.

Jak na to? Slova rozdělte do skupin přetažením myší. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.

výchozí

 • את
 • היא
 • אתה
 • אני

mužský rod

ženský rod

mužský i ženský rod

 

---

 

2. Rody

Přiřaďte ke jménům správný rod

Jak na to? Slova rozdělte do skupin přetažením myší. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.

výchozí

 • אמה
 • אניה
 • אנה
 • מיא
 • מתי
 • ינאי
 • ינה
 • נתן
 • מינה
 • ין
 • מיה
 • איה
 • תמי
 • מתניה

mužský rod

ženský rod

 

---

 

3. Čtení

Přečtěte správně tato slova (po kliknutí se přehraje správné znění).

Jak na to? Po kliknutí na ikonku přehrajete správnou výslovnost daného slova. Pomocí tlačítka můžete skrýt a znovu zobrazit vokalizaci.
Slovo Vokalizace Zvuk
מים מַיִם
יין יַיִן
אימא אִימָּא
ים יָם
מתנה מַתָּנָה
מה מַה
מי מִי
היי הַיי
 

4. Doplňování slov do textu

Vyberte správnou možnost pro doplnění věty.

Jak na to? Vyberte z rozbalovacího seznamu správnou možnost. Tlačítkem "Zkontrolovat cvičení" zjistíte vysledek. Chyby můžete opravit a znovu zkontrolovat cvičení.
 • .א. נתן
 • ?ב. את
 • . ג. אתה
 • .ד. אימא
 

---

 

5. Písanka

Vytiskněte si cvičení a dopište odpovědi podle vzoru.

Jak na to? Písanku si stáhněte ve formátu PDF (tlačítko pro stažení je pod písankou) a vytiskněte.